Ochrana osobních údajů (GDPR)
Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. 
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu s českou a evropskou legislativou o ochraně osobních údajů (GDPR).
Registrace u veřejného registru, https://www.uoou.cz, je vedena pod číslem 60439.

Právo na informace
*Na požádání vám Karla Krausová  oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory  snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na karla@karlakrausova.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů.

Kodex ochrany údajů
*Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají to  webové servery standardním způsobem. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.
*Bezpečnost
Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.
*Použití a postoupení osobních údajů
Používáme vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety, týkající se produktů, a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním orgánům a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
*Možnost odhlášení
Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu, uvedeného v patičce každého emailu.
*Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Karla Krausová se zavazuje respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce E-booku, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
*Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:
Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Karly Krausové, IČ 15918653, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, nebo  6 měsíců.
Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o novinkách či připravovaných akcích.

Shares